Име
Парола

 
Регистрация
Забравена парола
Правила
 важна информация относно правата и правилата за използване

Правилата на сайта Хелпчо.бг влизат в сила автоматично от момента, в който вие заредите някоя от страниците. Използването на този сайт и всички негови съставни части, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на правилата за ползване на сайта, и политиката на Хелпчо ООД. Хелпчо ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предупреждение.

Авторски права
Съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на Хелпчо ООД. Разпространението на съдържание от този сайт е възможно само ако въпросното лице е изрично лицензирано под Creative Commons, GPL или друг свободен лиценз. Използването на информация от този сайт за комерсиални цели е забранено без знанието и писменото разрешение на Хелпчо ООД.

Съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на Хелпчо ООД. Разпространението на съдържание от този сайт е възможно само ако въпросното лице е изрично лицензирано под Creative Commons, GPL или друг свободен лиценз. Използването на информация от този сайт за комерсиални цели е забранено без знанието и писменото разрешение на Хелпчо ООД.
Хелпчо ООД не поема отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства Хелпчо ООД не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.

Други уеб сайтове
Този сайт съдържа връзки към други уеб сайтове. Правилата за ползване на тези уеб сайтове могат да се различават от правилата за ползване на този уеб сайт. Хелпчо ООД не поема отговорност за истинността на информацията показвана на тези уеб сайтове, нито за точността или актуалността й.

Проследяване
Всички уеб сайтове, включително този записват техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността.

Защита на личните данни
Можете да използвате този сайт без сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. Лични данни трябва да въведете единствено при попълване на формите за контакт. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили. Хелпчо ООД не продава, отдава под наем, разменя или по какъвто и да било друг начин разпространява информацията ви към трети лица.

Cookies
Този сайт използва cookies. Cookies не съдържат лична информация.


Хелпчо ООД уважава Вас и вашите права и очаква същото и от Ваша страна.
Благодарим Ви!
 
Начало
Търсене
Задай своя въпрос
Файлов помощник
Топ10 въпроси